Capo - 2nd Fret

Kuch is (C) tarah kuch hai yeh (Em) dil kya (F) kahun

Asaan (Am) hai ab yeh (Em) safar

Jo (F) bani tu (G) meri hum(C)safar

Asaan (Am) hai ab yeh (Em) safar

Jo (F) bani tu (G) meri hum(C)safar

(F) Kuch is (C) tarah dil ko (Em) mila hai (F) sukun

Kuch is (C) tarah kuch hai yeh (Em) dil kya (F) kahun

Koi (C) vehem na hai (Em) sanam

Tu meri (F) saanson mein (G) nazdeek (C) hai

Ab naa (C) sanam naa hai (Em) gum

Jo ishq (F) hai tera (G) sab theek (C) hai

(F) Kuch is (C) tarah (F) kuch is (C) tarah

Tu (F) saath (G) hai jaise (C) koi dua

Naazuk (F) hai bada yeh pal (C) yeh sama

(F) Aaja meri chaaon mein tu (G) kho (C) zara

(F) Kuch is (C) tarah dil ko (Em) mila hai (F) sukun

Kuch is (C) tarah kuch hai yeh (Em) dil kya (F) kahun

Asaan (Am) hai ab yeh (Em) safar

Jo (F) bani tu (G) meri hum(C)safar

Asaan (Am) hai ab yeh (Em) safar

Jo (F) bani tu (G) meri hum(C)safar

(F) Kuch is (C) tarah dil ko (Em) mila hai (F) sukun

Kuch is (C) tarah kuch hai yeh (Em) dil kya (F) kahun