Tum Ho (C) Toh Gaata Hai (Am) Dil (C)

Tum Na(Dm)hi Toh Geet Ka(G)ha

Tum Ho (C) Toh Hai Sab Haa(Am)sil (C)

Tum Na(Dm)hi Toh Kya Hai Ya(G)ha

(F) Tum Ho Toh Hai

Sapa(Dm)no Ke Jaisa Ha(G)seen

Ik Sa(Am)maa (C)

Jo (G) Tum Ho Toh, Ye (Dm) Lagta Hai

Ke (F) Mil Gayi (Dm) Har Khushi

Jo (G) Tum Na Ho, Ye (Dm) Lagta Hai

Ke (F) Har Khushi Me (Dm) Hai Kami

(G) Tum Ko Hai Maangti

Ye zinda(C)gi (Am) (Dm) (C)

Tum Hi (C) Toh Raahein Bhi (Am) Hai (C)

Tum Na(Dm)hi Toh Raste Ka(G)ha

Tum Ho (C) Toh Yahan Sab Hi (Am) Hai (C)

Tum Na(Dm)hi Toh Kaun Ya(G)ha

(F) Tum Ho Toh Hai

Har (Dm) Ek Pal Meherbaan

Ye Ja(Am)ha (C)

Jo (G) Tum Ho Toh (Dm) Hawa Mein Bhi

Mo(F)habbato Ka (Dm) Rang Hai

Jo (G) Tum Na Ho Toh (Dm) Phir Koyi Na

(F) Josh Na U(Dm)mang Hai

(G) Tum Mile Toh Mili

Ye zinda(C)gi (Am) (Dm) (C)