Tum Ho (C) Toh Gaata Hai (Am) Dil (C)
Tum Na(Dm)hi Toh Geet Ka(G)ha
Tum Ho (C) Toh Hai Sab Haa(Am)sil (C)
Tum Na(Dm)hi Toh Kya Hai Ya(G)ha

(F) Tum Ho Toh Hai
Sapa(Dm)no Ke Jaisa Ha(G)seen
Ik Sa(Am)maa (C)

Jo (G) Tum Ho Toh, Ye (Dm) Lagta Hai
Ke (F) Mil Gayi (Dm) Har Khushi

Jo (G) Tum Na Ho, Ye (Dm) Lagta Hai
Ke (F) Har Khushi Me (Dm) Hai Kami

(G) Tum Ko Hai Maangti
Ye zinda(C)gi (Am) (Dm) (C)

Tum Hi (C) Toh Raahein Bhi (Am) Hai (C)
Tum Na(Dm)hi Toh Raste Ka(G)ha
Tum Ho (C) Toh Yahan Sab Hi (Am) Hai (C)
Tum Na(Dm)hi Toh Kaun Ya(G)ha

(F) Tum Ho Toh Hai
Har (Dm) Ek Pal Meherbaan
Ye Ja(Am)ha (C)

Jo (G) Tum Ho Toh (Dm) Hawa Mein Bhi
Mo(F)habbato Ka (Dm) Rang Hai
Jo (G) Tum Na Ho Toh (Dm) Phir Koyi Na
(F) Josh Na U(Dm)mang Hai

(G) Tum Mile Toh Mili
Ye zinda(C)gi (Am) (Dm) (C)