Hoton Se Choo Lo Tum Chords - Prem Geet - Jagjit Singh

profile
Rahul Pandey
Mar 26, 2018   •  103 views

Ho(F)ton Se Choo Lo (G) Tum

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Ho(F)ton Se Choo Lo (G) Tum

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Ban (F) Jaao Meet (G) Meri

Meri (F) Preet Amar Kar (C) Do

Ho(F)ton Se Choo Lo (G) Tum

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Na (F) Umra Ki Seema (C) Ho

Na (F) Janmo Ka Ho Ban(Dm)dhan

Na (F) Umra Ki Seema (C) Ho

Na (F) Janmo Ka Ho Ban(Dm)dhan

Jab (F) Pyaar Kare (C) Koi

To (F) Dekhe Keval (Dm) Man

Nayi (F) Reet Chalakar (G) Tum

Ye (F) Reet Amar Kar (C) Do

Ye (F) Reet Amar Kar (G) Do

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Aa(F)kash Ka Soona(C)pan

Me(F)re Tanha Man (Dm) Me

Aa(F)kash Ka Soona(C)pan

Me(F)re Tanha Man (Dm) Me

Pa(F)yal Chankati (C) Tum

Aa (F) Jao Jeevan (Dm) Me

Saa(F)sein Dekar Ap(G)ni

San(F)geet Amar Kar (C) Do

San(F)geet Amar Kar (G) Do

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Jag (F) Ne Cheena Mujh(C)se

Mujhe (F) Jo Bhi Laga Pyaa(Dm)ra

Jag (F) Ne Cheena Mujh(C)se

Mujhe (F) Jo Bhi Laga Pya(Dm)ra

Sab (F) Jeet gaye Mujh(C)se

Mein (F) to Har Dum Hi (Dm) Haara

Tum (F) Haar Ke Dil Ap(G)na

Meri (F) Jeet Amar Kar (C) Do

Meri (F) Jeet Amar Kar (G) Do

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Ho(F)ton Se Choo Lo (G) Tum

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do

Ban (F) Jao Meet (G) Meri

Meri (F) Preet Amar Kar (C) Do

Ho(F)ton Se Choo Lo (G) Tum

Mera (F) Geet Amar Kar (C) Do