(D) Aap ki dua dil (C) haar ga(G)ya
(D) Uske roop ne bhi (C) vaar ki(G)ya
(D) Kaata tha be(C)kaar hua (G) kya karu

(D) Aap ki dua dil (C) haar ga(G)ya
(D) Uske roop ne bhi (C) vaar ki(G)ya
(D) Kaata tha be(C)kaar hua kya (G) karu

(C) Mujhe naya (D) naam do
(C) Pagal (D) kaho
(C) Uski hi dhun (D) main hu mujhe
(G) Tum dee(A)waana kaho

(D) Aap ki dua hai (C) pyaar (G) hua
(D) Ishq ka main bi(C)maar (G) hua
(D) Usne bhi to ik(C)raar kiya kya ka(G)ru

(D) Aap ki dua hai (C) pyaar (G) hua
(D) Ishq ka main bi(C)maar (G) hua
(D) Usne bhi to ik(C)raar kiya kya ka(G)ru

(C) Mujhe naya (D) naam do
(C) Pagal (D) kaho
(C) Uski hi dhun (D) main hu mujhe
(G) Tum dee(A)waana kaho

(C) Mujhe naya (D) naam do
(C) Pagal (D) kaho
(C) Uski hi dhun (D) main hu mujhe
(G) Tum dee(A)waana kaho

(D) Aap ki dua hai (C) pyaar (G) hua
(D) Ishq ka main bi(C)maar (G) hua
(D) Usne bhi to ik(C)raar kiya kya ka(G)ru

(F) Haan mujhe meri (G) khabar na(D)hi
(F) Par meri khabar (G) sabhi ko (D) hai
(F) Woh teer-e-nazar (G) chubha hai (D) jo
(F) Uski dava (G) wohi to (A) hai

(D) Aap ki dua dil (C) haar ga(G)ya
(D) Uske roop ne bhi (C) vaar ki(G)ya
(D) Kaata tha be(C)kaar hua (G) kya karu

(D) Aap ki dua dil (C) haar ga(G)ya
(D) Uske roop ne bhi (C) vaar ki(G)ya
(D) Kaata tha be(C)kaar hua kya (G) karu

(C) Mujhe naya (D) naam do
(C) Pagal (D) kaho
(C) Uski hi dhun (D) main hu mujhe
(G) Tum dee(A)waana kaho