Capo - 2nd Fret

(D) Ke tera zikr hai

(Bm) Ya (D) itra hai

Jab jab karta (Em) hoon (D)

(Bm) Mehekta (D) hoon

(Bm) Behekta (D) hoon

(D) Chehek(Em)ta (D) hoon

Oo (D) ke tera, tera, (Bm) tera (D) zikr hai

(Bm) Ya (D) itra hai

Jab jab karta (Em) hoon (D)

(Bm) Mehekta (D) hoon

(Bm) Behekta (D) hoon

(D) Chehek(Em)ta (D) hoon

(Bm) Sholon (D) ki (Bm) tarah

Khusbu(Em)on mein (D)

(Bm) Dehekta (D) hoon

(Bm) Behekta (D) hoon

(D) Mehek(Em)ta (D) hoon

(D) Ke tera zikr hai

(Bm) Ya (D) itra hai

Jab jab karta (Em) hoon (D)

(Bm) Mehekta (D) hoon

(Bm) Behekta (D) hoon

(D) Chehek(Em)ta (D) hoon

(D) Teri fikr hai

(Bm) Ya (D) fakr hai

(D) Teri fikr hai

(Bm) Ya (D) fakr hai

Jab jab karta (Em) hoon (D)

(Bm) Machalta (D) hoon

(Bm) Uchalta (D) hoon

(D) Fisal(Em)ta (D) hoon

(Bm) Paagal (D) ki (Bm) tarah

Masti(Em)yon mein (D)

(Bm) Tehelta (D) hoon

(Bm) Uchalta (D) hoon

(D) Fisal(Em)ta (D) hoon

(D) Ke tera zikr hai

(Bm) Ya (D) itra hai

Jab jab karta (Em) hoon (D)

(Bm) Mehekta (D) hoon

(Bm) Behekta (D) hoon

(D) Chehek(Em)ta (D) hoon