[Verse 1]

(C) Shayad kabhi na keh sakoon main tum(G)ko

(Am) Kahe bin(D)a samajh lo tum sha(Em)yad

(C) Shayad mere khayal mein tum ik(G) din

(Am)Milo mujhe kahin (D) pe ghum shaayad(Em)

[Chorus]

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

Na cha(Bm)hiye kuch tum se zya(C)da tum (G)se kam nahin

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

Na cha(Bm)hiye kuch tum se zya(C)da tum (G)se kam nahin

[Verse 2]

G C G

(G)Aankhon ko kha(C)ab den(G)a

Khud hi sa(C)waal karke

(Em)Khud hi jawa(C)ab dena (G)teri taraf(D) se

(G)Bin kaam kaam karna

(G)Jaana kahin(C) ho chaahe(Em)

Em C G D

(Em)Har baar hi(C) guzarna (G)teri taraf(D) se

Ye koshish(Em)ein (D) (G) toh hongi (D)kam nahin

Ye koshish(Em)ein (D) (G) toh hongi (D)kam nahin

Bm C G

Na chahi(Bm)ye kuch tum se zya(C)da tum se (G)kam nahin

[Chorus]

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

(Em) Jo tum na ho(D) (G) rahenge hu(D)m nahin

Na cha(Bm)hiye kuch tum se zya(C)da tum (G)se kam nahin

(Em)Jo tum(D) na ho(G)

(Em)Jo tum(D) na ho(G)

(Em)Jo tum(D) na ho(G)

0  0