Mora Saiyan Chords - Khamaj - Fuzon

profile
Gaurav Bhatt
Feb 21, 2018   •  67 views

(G) Saawan (Bm) beeto (C) jaye te (D) harwa

(G) Saawan (Bm) beeto (C) jaye te (D) harwa

(Em) Man (C) mera (D) Ghabraye (G)

(Em) Man (C) mera (D) Ghabraye (G)

(G) Aiso (Bm) Gaye (C) Pardes (D) Piya tum

(G) Aiso (Bm) Gaye (C) Pardes (D) Piya tum

(Em) Chain (C) hame nahi (D) aaye (G)

(Em) Chain (C) hame nahi (D) aaye (G)

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mai (Em) laakh (C) jatan kar (D) hari (G)

Mai (Em) laakh (C) jatan kar (D) hari (G)

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

(G) Pyar (Bm) tumhe (C) kitna (D) karte hai

(G) Pyar (Bm) tumhe (C) kitna (D) karte hai

(Em) Tum ye (C) samajh nahi (D) paaoge (G)

(Em) Tum ye (C) samajh nahi (D) paaoge (G)

(G) Jab hum (Bm) na (C) hote to te (D) harwa

(G) Jab hum (Bm) na (C) hote to te (D) harwa

(Em) bolo (C) kya kab (D) aaoge (G)

(Em) bolo (C) kya kab (D) aaoge (G)

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mai (Em) laakh (C) Jatan kar (D) hari (G)

Mai (Em) laakh (C) Jatan kar (D) hari (G)

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na

Mai (Em) laakh (C) Jatan kar (D) hari (G)

Mai (Em) laakh (C) Jatan kar (D) hari (G)

Mora (C) saiyan (D) mose bole (G) na