Jeena Yahan Marna Yahan Chords - Mera Naam Joker - V. S. Gopalakrishnan


Capo - 1st Fret


(Em) Jeena Yahan, (B) Marna Yahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan

(Em) Jeena Yahan, (B) Marna Yahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan


(A) Jee Chahe (Em) Tab

Humko (A) Awaaz (Em) Do

(D) Hum Hai (Em) Wahin

(B) Hum The Ja(Em)han

(Em) Apne Yahin, (B) Dono Jahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan


(E) Ye Mera (B) Geet, (F#m) Jeevan San(E)geet

(A) Kal Bhi (E) Koi, Doh(Em)rayega

(E) Ye Mera (B) Geet, (F#m) Jeevan San(E)geet

(A) Kal Bhi (E) Koi, Doh(Em)rayega

(E) Jag Ko (B) Hasane (F#m) Behrupi(E)ya

(A) Roop Ba(E)dal Phir (Em) Aayega

(Em) Swarg Yahin (B) Nark Yahan

(B) Iske Siva (Em) Jaana Kahan


(A) Jee Chahe (Em) Tab

Humko (A) Awaaz (Em) Do

(D) Hum Hai (Em) Wahin

(B) Hum The Ja(Em)han

(Em) Apne Yahin, (B) Dono Jahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan


(E) Kal Khel (B) Mein (F#m) Hum Ho Naa (E) Ho

(A) Gardish (E) Mein Taare Ra(Em)henge Sada

(E) Kal Khel (B) Mein (F#m) Hum Ho Naa (E) Ho

(A) Gardish (E) Mein Taare Ra(Em)henge Sada

(E) Bhulenge (B) Tum, (F#m) Bhulenge (E) Woh

(A) Par Hum Tum(E)hare, Rahen(Em)ge Sadaa


Ra(Em)henge Yahin (B) Apne Nishan

(B) Iske Siva (Em) Jaana Kahan


(A) Jee Chahe (Em) Tab

Humko (A) Awaaz (Em) Do

(D) Hum Hai (Em) Wahin

(B) Hum The Ja(Em)han

(Em) Apne Yahin, (B) Dono Jahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan


(E) Kal Khel (B) Mein (F#m) Hum Ho Naa (E) Ho

(A) Gardish (E) Mein Taare Ra(Em)henge Sada

(E) Kal Khel (B) Mein (F#m) Hum Ho Naa (E) Ho

(A) Gardish (E) Mein Taare Ra(Em)henge Sada

(E) Bhulenge (B) Tum, (F#m) Bhulenge (E) Woh

(A) Par Hum Tum(E)hare, Rahen(Em)ge Sadaa


Ra(Em)henge Yahin (B) Apne Nishan

(B) Iske Siva (Em) Jaana Kahan


(Em) Jeena Yahan, (B) Marna Yahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan

(Em) Jeena Yahan, (B) Marna Yahan

(B) Iske Siva, (Em) Jaana Kahan

0  0